Artykuły elektryczne

Większość chłopców, już od najmłodszych lat marzy, aby zostać elektrykiem. Zawód ten nie jest łatwy, wymaga ogromnej wiedzy, praktyki i odpowiedzialności. Wiąże się również z pewnymi niebezpieczeństwami – jeśli nie przestrzegamy odpowiednich zasad możemy przez to ponieść poważne konsekwencje. Elektryk jest osobą odpowiedzialną za montaż, konserwację i naprawę instalacji elektrycznej.

 

Do jego podstawowych obowiązków należy projektowanie i instalowanie sieci elektrycznych. Osoba, która pracuje w tym zawodzie posiada również uprawnienia do dokonywania przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych i maszyn oraz naprawę linii kablowych i napowietrznych, a także ich konserwację. Elektryk jest w stanie również zainstalować oświetlenie bądź odpowiednie ogrzewanie. Dobry fachowiec powinien również zajmować się elektromechaniką pojazdów i naprawianiem silników. Wszystko jednak zależne jest od wykształcenia i doświadczenia w tym kierunku. Absolwenci, którzy ukończyli studia wyższe właśnie na tej specjalizacji, mogą także kontrolować urządzenia energetyczne w zakładach pracy, tworzyć dokumentacje techniczne czy projektować nowe urządzenia elektryczne. Elektryk, może również pracować na budowie, na której może projektować i wykonywać instalacje energetyczne.

 

Podstawowymi cechami dobrego fachowca powinny być: skrupulatność, spostrzegawczość, dokładność, podzielność uwagi. Istotne jest również posiadanie dobrego wzroku, który przydaje się szczególnie podczas pracy z małymi elementami. Podstawowymi umiejętnościami, które muszą być obecne u elektryka są: projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy, wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i linii kablowych, przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki, wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

 

Pracujący w zawodzie elektryka musi być absolwentem: szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych, osoba która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy bądź zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych. Bycie elektrykiem, to bardzo opłacalny zawód. Na wysokość zarobków wpływ przede wszystkim mają: rodzaj wykształcenia, ilość posiadanych uprawnień oraz doświadczenie zawodowe. Duży wpływ na to ma także miejsce, w którym pracuje fachowiec. Warto również pamiętać, że na większą pensję mogą liczyć osoby, pracujące w większych aglomeracjach miejskich. Podstawą pracy elektryka jest rozpoznawalność artykułów elektrycznych, z którymi będzie miał na co dzień do czynienia. Są to produkty, niezbędne podczas wykonywania tego typu prac.