Kredyt hipoteczny

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy jest kwotą pieniędzy, którą dostarcza bank na określony czas i na określonych warunkach. Jest to również forma pewnego zaspokojenia potrzeb finansowych zadeklarowaną przez pożyczkobiorcę. Umowa kredytowa zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązany jest do udostępnienia określonej kwoty na określony cel oraz czas, natomiast kredytobiorca do wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zwróceniem pobranej kwoty wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt bankowy możemy podzielić na aktywny, a także pasywny. W pierwszym przypadku bank działa jako wierzyciel, natomiast w drugim jako kredytobiorca.

Kalkulator kredytowy

Jeśli przymierzamy się, rozglądamy i planujemy wzięcie kredytu warto skorzystać w tym przypadku z kalkulatora kredytowego. Tego typu urządzenie jest pewnego rodzaju przelicznikiem, które potrafi oszacować pewne obliczenia związane z wysokością rat kredytowych. Należy jednak pamiętać, że dane, które są reprezentowane przez kalkulator kredytowy mają charakter tylko i wyłącznie poglądowy i szacunkowy, a o wszystkie bardziej dokładne informacje należy zwracać się do banku, których ofertą jesteśmy w szczególności zainteresowani. Tego typu urządzenie pomoże nam zorientować się w wysokości rat. Aby dokonać stosownych wyliczeń konieczne jest podanie pewnych danych osobowych. Wszystko bowiem zależy od typu kalkulatora, a spośród nich możemy wyróżnić następujące kalkulatory: kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych, konsolidacyjnych itp. Najbardziej podstawową informacją wymagającą uzupełnienia jest suma, na którą opiewa kredyt. Kalkulator również często wymaga podania wielkości, jaką jest oprocentowanie i wybrania rodzaju rat, mianowicie czy będą to raty równe czy malejące. Może być również wymagane podanie danych dotyczących ewentualnej prowizji i ubezpieczenia oraz okresu kredytowania. Kalkulator pozwala nam nie tylko na sprawdzenie zdolności kredytowej, ale również zaspokaja naszą ciekawość związaną z możliwością zaciągnięcia kredytu.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka. Ustanowiona jest na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Do grupy kredytów hipotecznych zaliczamy: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany-hipoteczny, kredyt konsolidacyjny oraz pożyczkę hipoteczną. Podstawowym, natomiast nie jedynym zabezpieczeniem tego typu kredytu jest hipoteka. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym, dotyczy to również obecnych i przyszłych dochodów. Ewentualnością roszczeń banku jest górna granica wartości hipoteki. Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt waloryzowany kursem walut górna wartość hipoteki może ulegać zmianie. Całkowity koszt kredytu hipotecznego uzależniony jest od wielu czynników, z których głównym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty.