Jak wypompować wodę z wykopu?

Prace budowlane w Polsce są zagrożone zalaniem przez cały rok, zwłaszcza podczas silnych opadów wiosną i jesienią oraz po zimowych roztopach. Zwykle wszelkie podtopienia wynikają z błędu ludzkiego i nieprawidłowo zaprojektowanego systemu odprowadzania wody, a także niepoprawnie przygotowanego koryta rzek. Jednak co zrobić, gdy wykop zostanie zalany i trzeba pozbyć się z niego nadmiaru wody? 

Pompowanie wody z wykopu

Pompowanie wody z wykopu może być niezbędne w przypadku każdej inwestycji budowlanej. Zalanie nieskończonych fundamentów, rowów melioracyjnych, wykopów pod budowę drogi czy linii kolejowej, a nawet wypełnione deszczówką wykopy pod piwnice, parkingi podziemne czy zwykłe szambo. Jeśli nie zostanie podjęta odpowiednia akcja, zalanie może doprowadzić do osunięcia ścian wykopu i zaprzepaszczeniu całej budowy. Dlatego także ważne jest odpowiednie przeprowadzenie odwodnienie wykopu. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu instalacje igłofiltrowe, które są jednym z najskuteczniejszych sposobów odprowadzenia wód gruntowych. Popularnością cieszy się też odwodnienie wykopu przy pomocy studni depresyjnych oraz systemów drenażu pionowego i poziomego. Wiele jednak zależy od konkretnej inwestycji.

Co jednak zrobić, gdy woda zalega w wykopie już podczas prac? Tutaj z pomocą przychodzi pompa szlamowa, która pozwala wypompować nie tylko brudną wodę, ale także szlam.  Wysokiej jakości filtry wstępne, rozdrabniacz i wirniki sprawiają, że urządzenie nie zatyka się i nie ulega uszkodzenie. Często pompy szlamowe napędzane są silnikiem spalinowym, dzięki czemu można używać ich w nawet trudnodostępnych miejscach. Co ważne, urządzenie to używane jest nie tylko na placach budowy, ale także podczas usuwania skutków powodzi z piwnic, garaży i innych zalanych pomieszczeń.

Ryzyko przy wypompowywaniu wody z wykopu

Odwadnianie wykopów jest niezbędne podczas budowy sieci podziemnych, tuneli, dróg, układania wszelkich instalacji, a także wokół obiektów z częścią podziemną. Czy działania te niosą za sobą jakieś konsekwencje? Jak zdradza pracownik firmy UPRENT – wynajem pomp i sprzętu do odwodnień:

Woda jest ważnym składnikiem wsparcia dla gruntu, dlatego wykonanie odwodnień może prowadzić do jego osłabienia. W wyniku prac uszkodzeniu mogą ulec sąsiadujące budynki. Oprócz tego wodę należy przekierować w bezpieczne miejsce tak, by nie zalała innych terenów. Należy pamiętać, że woda z wykopów czasami zawiera szkodliwe substancje chemiczne lub materiały. Te z kolei mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Trudno jest wyobrazić sobie wiele prac bez odpowiedniego odwodnienia placu budowy. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie przeprowadzić analizę ryzyka, wykonać stosowne pomiary i obliczenia, a także zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. Dobrze również podjąć współpracę z doświadczoną firmą zajmującą się wykopami.